Được sự đồng ý của Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội nhà báo Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Nhu cầu đào tạo của các cơ quan báo chí trong giai đoạn 2021-2025” xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực trong tình hình mới.


- Thời gian tổ chức hội thảo: tháng 11/2021.
- Hình thức: Họp trực tuyến qua Zoom Meeting.
- Đăng ký tham gia hội thảo theo link:

  https://forms.gle/JNEXYa32vFqzc7Ge6

- Đăng ký viết tham luận hội thảo theo file PDF (đính kèm):

Thư mời viết tham luận cho Hội thảo