66 học viên là phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Quảng Ninh, Đài PTTH Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo Lạng Sơn và Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tham dự khóa bồi dưỡng.

 Phát biểu tại khóa bồi dưỡng, đồng chí Trương Công Ngàn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh Ủy Quảng Ninh tin tưởng rằng, sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng, các học viên sẽ trang bị thêm các kỹ năng, kiến thức bổ ích, các góc tiếp cận mới về đề tài này. Để từ đó có nhiều tác phẩm hay, xuất sắc tham dự giải Búa liềm vàng và giải Báo chí Quốc gia.

Đ/c Trương Công Ngàn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh Ủy Quảng Ninh phát biểu tại khóa bồi dưỡng

Trong 02 ngày giảng dạy, nhà báo Bắc Văn, Vụ Trưởng, Phóng viên cao cấp báo Nhân dân sẽ chia sẻ các kỹ năng, kiến thức viết về xây dựng Đảng hấp dẫn như: Mở đầu bài viết nên là những câu chuyện về cán bộ-con người cụ thể; Phản ánh vấn đề thông qua câu chuyện, tình huống khác nhau, dùng khả năng hiểu biết và từ thực tiễn để so sánh, phân tích, lập luận về vấn đề đó, tại sao có nơi làm được, tại sao có nơi chưa làm được. Kết luận, giải quyết vấn đề là phải thông qua hàng loạt thông tin nêu trên so sánh với lịch sử của vấn đề để nhìn nhận, đánh giá đúng tính chất của vấn đề ở thời điểm hiện tại; Đưa ra ý kiến của người viết.

Nhà báo báo Bắc Văn, Vụ Trưởng, Phóng viên cao cấp báo Nhân dân – Giảng viên khóa đào tạo

Khóa bồi dưỡng sẽ kết thúc ngày 23/6.

H.M