Mục đích của khóa bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nắm vững kỹ năng và kinh nghiệm xây dựng buổi tọa đàm phát thanh hay, hấp dẫn. Từ đó, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng tác phẩm phát thanh và cập nhật các xu hướng làm tọa đàm trong xu thế báo chí hiện đại.

Nhà báo Nguyễn Vĩnh Quyên, Nguyên Phó Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội giảng viên của khóa học

Trong 03 ngày giảng dạy, nhà báo Nguyễn Vĩnh Quyên, Nguyên Phó Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội sẽ chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm thực hiện chương trình tọa đàm phát thanh như: Cách sử dụng phóng sự, voxpop; Lựa chọn âm nhạc, tiếng động sao cho hiệu quả; Nhịp điệu của một tọa đàm; Vai trò của MC và khách mời trong chương trình talkshow; Quy trình thực hiện một tọa đàm; Cách ứng phó với những tình huống rủi ro và bất ngờ. 

Khóa bồi dưỡng sẽ kết thúc ngày 23/9/2022.

Vân Anh