Mục tiêu của khóa bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nắm vững kỹ năng, kiến thức sản xuất chương trình phát thanh giải trí hay, hấp dẫn và tạo điểm nhấn tới khán thính giả.

Nhà báo Phạm Gia Hiền, Trưởng ban Phóng viên Tạp chi Ngày nay tại khóa bồi dưỡng

Trong 02 ngày giảng dạy, nhà báo Phạm Trung Tuyến, Phó Giám đốc Kênh VOV Giao thông và nhà báo Phạm Gia Hiền, Trưởng ban Phóng viên Tạp chi Ngày nay sẽ chia sẻ các kiến thức như: Những vấn đề của sản phẩm giải trí trên truyền thông đại chúng, xây dựng format chương trình giải trí hiện đại, kinh nghiệm sản xuất chương trình phát thanh giải trí hấp dẫn…

Khóa bồi dưỡng sẽ kết thúc ngày 29/9/2022.

Long Nguyễn