16 học viên là phóng viên, biên tập viên đang công tác tại các cơ quan báo chí ở Hà Nội tham gia khóa học.

Trong 02 ngày giảng dạy, nhà báo Nguyễn Cao Cường, Phó Giám đốc Trung tâm hợp tác sản xuất VTV Cab, Đài Truyền hình Việt Nam giảng viên khóa học sẽ chia sẻ các kiến thức và  kỹ năng tác nghiệp như: pháp lý về quyền tiếp cận thông tin và vi phạm về khai thác thông tin; kỹ năng thu thập thông tin và kiểm chứng thông tin; phân biệt và xử lý tin “thật” và tin “giả”…

Long Nguyễn