Giảng viên của khóa học là nhà báo Nguyễn Tiến Dũng – Nguyên Phó Trưởng Ban Thư ký tòa soạn, Báo Đại Đoàn kết, giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí. 

Khóa học  diễn ra trong 2 ngày (02/12 – 03/12/2021) với 27 học viên là phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí tại Hà Nội tham dự. Tham dự khóa học, các học viên sẽ cùng giảng viên chia sẻ và thảo luận các kỹ năng, kinh nghiệm sử dụng phần mềm Adobe Photoshop vào biên tập và xử lý ảnh báo chí. Nội dung lớp tập huấn sẽ bám sát theo yêu cầu công việc thực tế của các học viên để phục vụ cho công tác sản xuất tin bài của toà soạn hàng ngày.

Long Đặng