Khóa học thu hút 40 học viên là phóng viên, biên tập viên và quay phim đến từ 2 cơ quan: Báo Hà Nam và Đài PT-TH Hà Nam tham dự.  

Trong 2 ngày (29 - 30.5), các học viên tham dự khóa học sẽ cùng giảng viên chia sẻ và trao đổi những kiến thức, kinh nghiệm về các kỹ năng xử lý khung hình quay, cách sử dụng hình ảnh, màu sắc để kể các câu chuyện văn hóa, nghệ thuật, chính luận trong truyền hình; Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp, chia sẻ ý tưởng giữa người biên tập, đạo diễn và quay phim để xây dựng nên một sản phẩm truyền hình có tính sáng tạo, nhiều màu sắc.

Đặng Long