Chất lượng môi trường không khí tại Việt Nam đang chịu tác động do phát sinh bụi, khí thải từ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, giao thông vận tải... Để kiểm soát tình trạng này, bên cạnh việc vào cuộc của các cơ quan chức năng, người làm báo cần đóng vai trò là đội ngũ tuyên truyền, góp phần thay đổi nhận thức của người dân. Mục tiêu của khóa đào tạo nhằm giúp các nhà báo hiểu rõ hơn các khái niệm về ô nhiễm không khí, từ đó giúp các nhà báo tuyên truyền việc bảo vệ môi trường đạt hiệu quả.

Các học viên thảo luận nhóm

Giảng viên của khóa học là ông Fabrice Turri  và nhà báo Nguyễn Trần Anh Thu, phóng viên Ban Văn hóa – Xã hội, Đài Tiếng nói Việt Nam.

N.L