Mục tiêu của khóa bồi dưỡng nhằm giúp học viên nắm vững các kỹ năng và kiến thức như: sử dụng được một số kỹ xảo, hiệu ứng, plug-in thông dụng trong phần mềm Premier Pro và nắm bắt được các kỹ năng sản xuất đồ họa trailerm, slideshow.

Các học viên làm bài tập thực hành tại khóa bồi dưỡng

 Trong 02 ngày giảng dạy, nhà báo, Ths. Lương Đông Sơn, Giảng viên Khoa Phát thanh  - Truyền hình, Học viện Báo chí & Tuyên truyền chia sẻ các kỹ năng, kiến thức như: cách sản xuất một số dạng sản phẩm đồ họa trailer, slideshow ảnh, bar title, thông tin đồ họa; ứng dụng các kỹ xảo vào xử lý video hiệu quả.

Khóa đào tạo kết thúc ngày 18/6/2022.

Long Nguyễn