Mục tiêu của khóa bồi dưỡng nhằm giúp học viên nắm được các nguyên tắc cơ bản và giải pháp tổ chức, sáng tạo trong thiết kế, trình bày. Nhằm truyền đạt nội dung hiệu quả. thông qua các bài tập ứng dụng công cụ của phần mềm.

Các học viên thảo luận nhóm

Giảng viên của khóa học là họa sỹ thiết kế trình bày Phạm Hoài Thanh, Giám đốc công ty Truyền thông ngày mới đã chia sẻ các kỹ năng, kiến thức như: Phương pháp và kỹ thuật quy hoạch trang báo hiện đại, thực hành tổ chức trang báo thoáng và linh hoạt; Phương pháp và kỹ thuật tổ chức nội dung trong trình bày báo chí. Kỹ năng phân tích thông tin và kỹ thuật thiết kế đồ hoạ báo chí, thực hành các dạng đồ hoạ thông tin: bảng, biểu đồ, sơ đồ…v.v

 

N.L