Mục tiêu của khóa đào tạo nhằm cung cấp thông tin cập nhật cho các nhà báo về bối cảnh phát triển kỹ thuật số ở Việt Nam, những tác động của sự phát triển đó tới báo chí cũng như cơ hội và thách thức đối với nhà báo. Đồng thời trang bị cho các nhà báo kiến thức về các chuẩn mực và xu hướng quốc tế liên quan đến tiếp cận thông tin, tự do internet và an ninh mạng; các kiến thức về pháp luật Việt Nam liên quan đến tiếp cận thông tin và an ninh mạng…

Phát biểu tại khóa bồi dưỡng, bà Nguyễn Thị Kiều Viễn, Giám đốc Tổ chức Hướng tới Minh bạch nhấn mạnh, Tổ chức Hướng tới Minh bạch đã thực hiên nghiên cứu Đánh giá hiệu quả thực thi Luật tiếp cận thông tin (TCTT) sau 03 năm tại Việt nam. Một trong những phát hiện chính của nghiên cứu đã chỉ ra là trên thực tế, có rất ít cơ quan nhà nước thực hiện việc chủ động cung cấp thông tin, công khai minh bạch thông tin theo quy định của Luật TCTT.  Vì vây, trong nội dung tập huấn, tôi tin tưởng rằng các nhà báo sẽ trang bị thêm kiến thức về thực tiễn thực thi Luật TCTT của Việt Nam và các chuẩn mực và xu hướng quốc tế về Luật TCTT.

Học viên tham gia khóa bồi dưỡng qua phần mềm học trực tuyến

Trong 02 giảng dạy, các học viên sẽ được thảo luận, trao đổi kinh nghiệm với Chuyên gia luật pháp Toby Mendel, chuyên tham gia tư vấn các chương trình nâng cao năng lực và kiến thức pháp luật liên quan đến quyền tiếp cận thông tin trên thế giới và Việt Nam; đội ngũ chuyên gia trong nước, nhà báo Lê Văn Nghiêm, Nguyên Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại, Bộ Thông tin & Truyền thông và nhà báo Nguyễn Ngọc Hưng, Phó Ban thời sự Báo Quân đội Nhân dânvới các chủ đề như: Thực tiễn báo chí tiếp cận thông tin trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam, khái quát luật pháp, chuẩn mực và xu hướng quốc tế về quyền tiếp cận thông tin; Pháp luật Việt Nam về tiếp cận thông tin từ góc nhìn quốc tế, khái quát về bối cảnh phát triển kỹ thuật số ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức cho báo chí và phân tích một số trường hợp điển hình để rút ra bài học kinh nghiệm cho nhà báo…v.v.

40 nhà báo là phóng viên đến từ các cơ quan báo chí trên cả nước tham dự khóa bồi dưỡng.

H.M