Giảng viên của khóa học là nhà báo, Th.s Phạm Thùy Hương, Trưởng phòng  Phóng viên báo Tin tức (TTXVN).

Trong 2 ngày (từ ngày 27-28/11) giảng viên sẽ cùng với các học viên trao đổi, chia sẻ những  nội dung chính như: tít – sapo phân loại và thực hành, kỹ năng thực hành viết tít – sapo cho bài báo, các vấn đề đạo đức nhà báo khi viết tin bài, một số kỹ năng cơ bản để tăng độ nhận diện tít và sapo trên báo điện tử…

PT