Giảng viên của khóa học là Nhà báo Phan Phương Quyên – Vụ trưởng, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Báo Nhân Dân.

Tại khóa học, các học viên được giảng viên chia sẻ những kinh nghiệm khi thực hiện một tác phẩm báo chí viết về Xây dựng Đảng như: cách chọn, khai thác đề tài, cách triển khai và phát triển đề tài; kỹ năng thực hiện tác phẩm sinh động, hấp dẫn mà vẫn đảm bảo truyên truyền đúng chủ trương, đường lối của Đảng.

Trần Hùng