Nhà báo, Th.S Nguyễn Thúy Hòa, Trưởng ban hợp tác quốc tế VOV, nguyên Phó Tổng biên tập báo điện tử VOV, Đài tiếng nói Việt Nam giảng viên của khóa học.

Trong 2 ngày ( từ ngày 12-13/11/2020), giảng viên sẽ cùng trao đổi với các học viên những nội dung như: cấu trúc tin, bài; Cách phân tích và nắm bắt nhu cầu của độc giả; Đặc điểm của độc giả báo mạng; Các công cụ khảo sát độc giả; Những yếu tố quan trọng của tin bài trên báo mạng: Tiêu đề, lời dẫn, tít phụ, hộp dữ liệu, ảnh, đồ hình, đồ họa, audio/video clip, trích dẫn, hyperlink…

PT