Link bài viết:

Bộ-Y-tế-muốn-cấm-bán-rượu-bia-lúc-đêm-khuya-1.pdf