Mục tiêu của khóa đào tạo nhằm giải đáp băn khoăn, trăn trở của không ít nhà báo, làm thế nào để có những phóng sự điều tra thành công? Hay cần phải chuẩn bị những gì khi làm các vấn đề nhạy cảm của xã hội.

Các học viên hoàn thành chương trình dào tạo

Trong 3 ngày giảng dạy, nhà báo Liên Liên, Biên tập viên Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam đã chia sẻ các kinh nghiệm thực hiện phóng sự điều tra thành công như: lên kịch bản điều tra, kỹ năng tư duy xâu chuỗi các mối liên hệ, kinh nghiệm hóa trang, sử dụng thiết bị công nghệ cao khi tác nghiệm và đạo đức nhà báo khi điều tra.

Kết thúc khóa bồi dưỡng, Trung tâm trao giấy chứng nhận cho 25 học viên là phóng viên, biên tập viên đến từ 12 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Long Nguyễn