Mã sách Tên sách Chủ biên Năm XB
BC.01 Những trang báo đẹp Đại sứ quán Thụy Điển tài trợ 2010
BC.02 Báo chí các nước ASEAN ĐHQG Hà Nội 2013
BC.03 Báo chí Hà Nội 1 chặng đường lịch sử 1954-1993 Hội nhà báo VN 1995
BC.04 Báo chí Liên Xô phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa XHCN Hội nhà báo VN 1960
BC.05 Báo chí mấy thể loại thông dụng Nguyễn Uyển 2004
BC.06 Báo chí những vấn đề lí luận & thực tiễn tập VIII ĐHQG Hà Nội 2013
BC.07 Báo chí những vấn đề lí luận & thực tiễn tập VII ĐH Quốc Gia HN 2010
BC.08 Báo chí VN thời kì đổi mới PSách Báo chí - Truyền thôngGS.TS Dương Xuân Sơn 2013
BC.09 Báo chí với công cuộc đấu tranh chống tiêu cực 2003 Hội nhà báo VN 2003
BC.10 Báo chí với công tác tuyên truyền đấu tranh chống các luận điệu sai trái Bộ thông tin truyền thông 2010
BC.11 Báo chí với dân số và phát triển Hội nhà báo VN 1995
BC.12 Báo in VN trong thời kì đổi mới PGS.TS Dương Xuân Sơn 2013
BC.13 Báo mạng điện tử đặc trưng & phương pháp sáng tạo TS Nguyễn Trí Nhiệm 2014
BC.14 Báo mạng điện tử những vấn đề cơ bản Nguyễn Thị Trường Giang 2014
BC.15 Báo phát thanh Học viện báo chí & tuyên truyền 2002
BC.16 Báo phát thanh lý thuyết & kỹ năng cơ bản TS Đ.T.Thúy Hằng 2013
BC.17 Các loại hình báo chí truyền thông PGS.TS Dương Xuân Sơn 2014
BC.18 Cẩm nang đạo đức báo chí ( to) GS.TS Tạ Ngọc Tấn+ PGS.TS Đ.T.Thúy Hằng 2010
BC.19 Cẩm nang đạo đức báo chí (bé) GS.TS Tạ Ngọc Tấn+ PGS.TS Đ.T.Thúy Hằng 2012
BC.20 Cẩm nang Medianet Đại sứ quán Anh tài trợ 2010
BC.21 Cẩm nang phóng viên Đại sứ quán Thụy Điển tài trợ 2010
BC.22 Cẩm nang truyền thông đại chúng về phòng chống HIV/AIDS Hội nhà báo VN 2011
BC.23 Chân dung các nhà báo liệt sĩ Hội nhà báo VN 1999
BC.24 Công chúng báo chí TS.Phạm Thị Thanh Tịnh 2013
BC.25 Đạo đức nghề nghiệp của nhà báo Nguyễn Thị Trường Giang 2011
BC.26 Đổi mới báo chí vì sự nghiệp đổi mới của đất nước Hôi nhà báo VN 1989
BC.27 Ghi nhận các khóa đào tạo trong khuôn khổ dự án Pháp- Việt Hội nhà báo VN 2007
BC.28 Giảng viên báo chí Hội nhà báo VN 2007
BC.29 Giáo trình lí luận báo chí truyền thông PGS.TS Dương Xuân Sơn 2012
BC.30 Giáo trình thực hành kĩ thuật & thể loại báo in Hội nhà báo VN 2007
BC.31 Kỷ yếu chuyên đề báo chí với việc tuyên truyền phát triển kinh tế biển theo hướng CNH-HĐH Báo Ninh Thuận 1997
BC.32 Lịch sử báo chí Quảng Trị Hội nhà báo Quảng Trị 2010
BC.33 Lưu quý kì tuyển tập tác phẩm ký Tạ Ngọc Tấn 2004
BC.34 Một chặng đường làm báo Trần Đình Bá 1999
BC.35 Một ngày thời sự truyền hình Hội nhà báo VN 2004
BC.36 Một số vấn đề về kinh tế báo in Đinh Văn Hường- Bùi Chí Trung 2015
BC.37 Một thập kỉ bài báo hay Trường Giang 1999
BC.38 Một thời làm báo Hôi nhà báo VN 2006
BC.39 Một trăm bản quy tắc đạo đức nghề báo trên TG Nguyễn Thị Trường Giang 2014
BC.40 Nghề nghiệp và công việc của nhà báo Hôi nhà báo VN 1992
BC.41 Người làm báo thực hiện & làm theo tấm gương đạo đức HCM Hôi nhà báo VN 2008
BC.42 Nhà báo & sáng tạo báo chí trong tư tưởng HCM TS.Đỗ Chí Nghĩa 2014
BC.43 Những bài báo chính luận Hoàng Trung 2001
BC.44 Nâng cao năng lực & phẩm chất của PVBC trong thời kì CNH-HĐH    
BC.45 Những yếu tố của báo chí Billkovach & Tomrosenstiel 2013
BC.46 Niên giám báo chí VN 2002-2003 Bộ văn hóa thông tin 2003
BC.47 Phỏng vấn trong báo viết Hội nhà báo VN 2002
BC.48 Phương thức quản lý TinnaBondestam- AnnLagerstrom 2009
BC.49 Quan hệ công chứng lý luận & thực tiễn ĐHKHXH & NV 2014
BC.50 Quy ước hoạt động nghiệp vụ báo chí về đề tài phòng chống HIV Hội nhà báo VN 2009
BC.51 Rèn luyện nghiệp vụ báo chí đi theo tư tưởng HCM Hội nhà báo Vĩnh Long 2004
BC.52 Sáng tạo tác phẩm báo mạng điện tử Nguyễn Thị Trường Giang 2014
BC.53 Sổ tay truyền thông đại chúng với công cuộc phòng chống HIV Hội nhà báo VN 2009
BC.54 Sơ thảo lịch sử 50 năm Báo Nhân Dân Nhà xuất bản chính trị quốc gia 2001
BC.55 Thể loại báo chí tin, tường thuật, ghi nhanh TS Phạm Thị Thanh Tịnh 2013
BC.56 Thể loại tin báo chí TS Đ.T.Thúy Hằng 2014
BC.57 Thư tịch báo chí VN Học viện chính trị quốc gia HCM 1998
BC.58 Thực hành thiết kế và trình bày báo Hội nhà báo VN 2007
BC.59 Tiểu phẩm báo chí Hồ Chí Minh Tạ Ngọc Tấn 2000
BC.60 Tổ chức diễn đàn trên báo mạng điện tử Nguyễn Thị Trường Giang 2014
BC.61 Tổ chức tòa soạn đa phương tiện Đại sứ quán Thụy Điển tài trợ 2009
BC.62 Trách nhiệm XH & nghĩa vụ công dân của nhà báo Hội nhà báo VN 1998
BC.63 Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội nhà báo VN 2000
BC.64 Từ điển báo chí 1996 Nhà xuất bản TP HCM 1996
BC.65 Từ giảng đường đến thực tiễn ĐHKHXH & NV 2010
BC.66 Tư tưởng về báo chí cách mạng Ban tư tưởng văn hóa TW 2004
BC.67 Vai trò của báo chí trong định hướng dư luận XH TS Đỗ Chí Nghĩa 2012
BC.68 Văn hóa truyền thông trong thời kì hội nhập Hội nhà báo VN+ ĐHKHXH & NV 2013
BC.69 Viết báo thời sinh viên Vũ Văn Tiến 2006
BC.70 Viết thế nào cho đúng Hội nhà báo VN 1965
BC.71 Xử lý thông tin việc của nhà báo Nguyễn Biển 2001
BC.72 Kỷ yếu đại hội IX- HNBVN Hội nhà báo VN 2010
BC.73 Lịch sử báo quân đội nhân dân Tổng cục chính trị 2000
BC.74 Tạp chí nhiếp ảnh năm 2006 Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh VN 2006
BC.75 Tạp chí nhiếp ảnh năm 2007 Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh VN 2007
BC.76 Nửa thế kỉ một chặng đường Thông tấn xã VN 1996
BC.77 Nửa thế kỉ một chặng đường Thông tấn xã VN 1996
BC.78 Tổng quan của báo giới năm 2005 Hội nhà báo VN 2005
BC.79 Tổng quan của báo giới năm 2006 Hội nhà báo VN 2006
BC.80 Giáo trình tâm lý học báo chí Học viện báo chí & tuyên truyền 2013
BC.81 PR lý luận và ứng dụng TS Đinh Thị Thúy Hằng 2010
BC.82 Ngành PR tại VN TS Đinh Thị Thúy Hằng 2010
BC.83 PR kiến thức cơ bản & đạo đức nghề nghiệp TS Đinh Thị Thúy Hằng 2007
BC.84 Thông tấn báo chí lý thuyết & kỹ năng Nguyễn Thành Lợi 2014
BC.85 Các tác phẩm đoạt giải báo chí toàn quốc  năm 1999 Hội nhà báo VN 2005
BC.86 Các tác phẩm đoạt giải báo chí toàn quốc năm 1991-1995 Hội nhà báo VN 2005
BC.87 Các tác phẩm đoạt giải báo chí toàn quốc năm 1996-1997 Hội nhà báo VN 2005
BC.88 Các tác phẩm đoạt giải báo chí toàn quốc năm 2000 Hội nhà báo VN 2005
BC.89 Các tác phẩm đoạt giải báo chí toàn quốc năm 2001 Hội nhà báo VN 2005
BC.90 Các tác phẩm đoạt giải báo chí toàn quốc năm 2002 Hội nhà báo VN 2005
BC.91 Các tác phẩm đoạt giải báo chí toàn quốc năm 2003 Hội nhà báo VN 2004
BC.92 Các tác phẩm đoạt giải báo chí toàn quốc năm 2004 Hội nhà báo VN 2005
BC.93 Các tác phẩm đoạt giải báo chí toàn quốc năm 2005 Hội nhà báo VN 2006
BC.94 Các tác phẩm đoạt giải báo chí toàn quốc năm 2006 Hội nhà báo VN 2008
BC.95 Các tác phẩm đoạt giải báo chí toàn quốc năm 2007 Hội nhà báo VN 2009
BC.96 Các tác phẩm đoạt giải báo chí toàn quốc năm 2008 Hội nhà báo VN 2009
BC.97 Các tác phẩm đoạt giải báo chí toàn quốc năm 2011 Hội nhà báo VN 2012
BC.98 TPBC chọn lọc hỗ trợ sáng tạo TPBCCL cao đối với các liên chi hội trực thuộc TW năm 2005 Hội nhà báo VN 2007
BC.99 TPBC chọn lọc hỗ trợ sáng tạo TPBCCL cao đối với các liên chi hội trực thuộc TW năm 2006 Hội nhà báo VN 2008
BC.100 TPBC chọn lọc hỗ trợ sáng tạo TPBCCL cao đối với các liên chi hội trực thuộc TW năm 2007 Hội nhà báo VN 2008
BC.101 TPBC chọn lọc hỗ trợ sáng tạo TPBCCL cao đối với các liên chi hội trực thuộc TW năm 2008 Hội nhà báo VN 2009
BC.102 TPBC chọn lọc hỗ trợ sáng tạo TPBCCL cao đối với các liên chi hội trực thuộc TW năm 2009 Hội nhà báo VN 2010
BC.103 TPBC chọn lọc hỗ trợ sáng tạo TPBCCL cao đối với các liên chi hội trực thuộc TW năm 2010 Hội nhà báo VN 2011
BC.104 Các tác phẩm đạt giải báo chí 1998 Hội nhà báo VN  
BC.105 Tuyển tập các tác phẩm báo chí Vn thời kỳ đổi mới 1985-2004 tập 1 Hội nhà báo VN 2005
BC.106 Tuyển tập các tác phẩm báo chí Vn thời kỳ đổi mới 1985-2004 tập 2 Hội nhà báo VN 2005
BC.107 Tuyển tập các tác phẩm báo chí Vn thời kỳ đổi mới 1985-2004 tập 3 Hội nhà báo VN 2005
BC.108 Những tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2007 Hội nhà báo Hải Phòng 2008
BC.109 Những tác phẩm báo chí tiêu biểu Hội nhà báo Thái Nguyên 2010
BC.110 Tác phẩm báo chí chất lượng cao 2011 Hội nhà báo Thừa Thiên Huế 2012
BC.111 Tác phẩm báo chí chọn lọc 1998-2002 báo chí với trật tự ATGT Ủy ban an toàn QG 2003
BC.112 Tác phẩm báo chí chọn lọc 2006 HNB Ninh Thuận 2009
BC.113 Báo chí những vấn đề lí luận & thực tiễn tập IX    
BC.114 Sử dụng báo chí để dạy báo chí Đại sứ quán Thụy Điển tài trợ 2010
BC.115 Di sản báo chí Ngô Tất Tố HNB TP Hà Nội 2005
BC.116 Khoảng khắc (ảnh phóng sự chiến tranh VN) Đoàn Công Tính 2002
BC. 117 Tác phẩm đoạt giải báo chí 2015 HNBVN 2016
BC.118 Tác phẩm đoạt giải báo chí quốc gia lần thứ VXI  Hội nhà báo VN  
BC.119 Báo chí thái nguyên 2005 -2010 Hội nhà báo VN  
BC.120 Các tác phẩm đoạt giải báo chí thân nhân trung 2000- 2005  Hội nhà báo VN  
BC.121 Cách viết kịch bản phim ngắn  Hội điện ảnh VN  
BC.122 lịch sử báo quân đội nhân dân    
BC.123 Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế báo chí về đề tài chiến tranh lý luận và thực hiên     
BC.124 50 năm hội nhà báo việt nam  Hôi nhà báo VN  
BC.125 Báo chí , tin giả và tin xuyên tạc  Tổ chức giáo dục, khoa học LHQ xuất bản  2018
BC.126 Tác phẩm đoạt giải baó chí quốc gia  Hôi nhà báo VN 2017
BC. 117 Tác phẩm báo chí chọn lọc  Hôi nhà báo VN 2017