Bìa sách Cẩm nang Báo chí điều tra

Cẩm nang Báo chí điều tra (IJM) là một dự án của Viện Konrad Adenauer Stiftung (KAS). Đây là dự án được Chương trình Truyền thông châu Á của Viện KAS tại Singapore kết hợp với Chương trình truyền thông của Viện KAS Đông Nam Âu tại Sofia, Bulgaria thiết kế với mục tiêu hỗ trợ giám sát báo chí toàn cầu.

Link cuốn sách Cẩm nang Báo chí Điều tra