Các học viên cùng nhau trao đổi và thực hành các kỹ năng chuyên biệt về xử lý tít cho tác phẩm báo chí trên các nền tảng trực tuyến như website, ứng dụng đọc báo, mạng xã hội… Đa số các học viên đều là những nhà báo đang tác nghiệp và trực tiếp làm công tác biên tập nên nhận thức khá rõ về vai trò của tít trong báo chí hiện đại. Nhiều kỹ năng, quan niệm mới liên quan đến tít báo chí cũng được trao đổi và thực hành trong khóa học như SEO, như khai thác hợp lý tính từ. Học viên cũng được thực hành kỹ năng viết lời dẫn cho các thể loại tác phẩm báo chí, xử lý kết cấu bài báo cho phù hợp với mô hình đa cửa sổ, đa phương tiện của báo điện tử. Cũng trong nội dung khóa học, học viên còn được chia sẻ về việc biên tập ảnh cho báo điện tử và những vấn đề đạo đúc báo chí trong viết tít, sử dụng ảnh.

Các học viên nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn

Giảng viên khóa tập huấn này là nhà báo ThS. Phan Văn Tú - Trưởng Bộ môn Báo chí, Khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, cùng trợ giảng là ThS. Cù Thị Thanh Huyền, giảng viên Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình 2.

Trả lời khảo sát cuối khóa, hầu hết các học viên đều cho rằng khóa học đã cung cấp nhiều kỹ năng hữu ích và có tính ứng dụng cao.

PV