Tại lớp tập huấn nhà báo Nguyễn Văn Bắc - Vụ trưởng, phóng viên cao cấp Báo Nhân Dân đã truyền đạt các vấn đề về Xây Dựng Đảng, hướng dẫn các kỹ năng viết về Xây dựng đảng cũng như bài viết tham dự giải Báo chí Búa Liềm Vàng; trao đổi, giải đáp các khó khăn vướng mắc trong quá trình làm đề Búa Liềm Vàng, quá trình thực hiện các nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo về công tác tổ chức xây dựng Đảng...

Quang cảnh khóa tập huấn

Qua lớp tập huấn sẽ góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các học viên, tạo điều kiện để có nhiều tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng hấp dẫn, có giá trị.

Huy Chiến