Nhà báo Bắc Văn, Vụ trưởng, phóng viên cao cấp Báo Nhân Dân, Giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí Hội Nhà báo Việt Nam trực tiếp truyền giảng các chuyên đề tại lớp học.

Trong thời gian 2 ngày (15 đến 16-4) các học viên được nhà báo Bắc Văn, Vụ trưởng, phóng viên cao cấp Báo Nhân Dân, Giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí Hội Nhà báo Việt Nam sẽ giới thiệu về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay; giới thiệu những nội dung cơ bản của tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng.

Cùng với đó giảng viên sẽ trao đổi, gợi mở một số đề tài để tham gia Giải báo chí toàn quốc viết về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng”...

Qua lớp tập huấn giúp học viên trang bị thêm kỹ năng nghiệp vụ trong cách chọn đề tài, cách thể hiện tác phẩm và một số kỹ năng khác liên quan đến công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.

Hoàng Lan (Theo báo Thanh Hóa)