Các học viên đã được giảng viên Hoàng Đức Long - Trưởng Phòng Thông tin Chính trị - Xã hội (Truyền hình Thông tấn – Thông tấn xã Việt Nam) trang bị các kỹ năng sản xuất video trên thiết bị di động, cách sử dụng điện thoại di động và một số thiết bị di động khác để ghi hình; sử dụng phần mềm hỗ trợ sản xuất video, cách làm video tăng sức hấp dẫn.

Giảng viên hướng dẫn học viên sử dụng phần mềm hỗ trợ trong tác nghiệp

Các học viên cũng đã làm bài tập thực hành và nhận được những nhận xét, đánh giá của giảng viên cũng như từ các học viên khác.

Qua lớp khóa học, các học viên đã nắm vững kỹ năng, kiến thức cơ bản để thực hiện sản phẩm báo chí truyền hình trên thiết bị di động, đáp ứng xu hướng làm báo hiện đại. 

Các học viên tham gia học trực tuyến trên phần mềm Zoom

PT