Khóa tập huấn kéo dài từ ngày 21/12 đến ngày này 29/12/2021.

Giảng viên của khóa tập huấn là nhà báo Vĩnh Quyên, nguyên Phó Tổng Giám đốc Kênh truyền hình Quốc hội và diễn giả, T.S Nguyễn Thị Thu Hoài, giảng viên khoa Công tác xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Nhà báo Vĩnh Quyên, nguyên Phó Tổng Giám đốc Kênh truyền hình Quốc hội giảng viên của khóa tập huấn

Chương trình của khóa tập huấn tập trung vào những nội dung chính như: Kiến thức chung về giới, bình đẳng giới, nhạy cảm giới…; Hậu quả của định kiến xã hội/định kiến giới; Cần nỗ lực của bản thân người trong cuộc để thách thức lại các định kiến và khuôn mẫu của xã hội; Truyền thông nói chung với nhạy cảm giới: Giới thiệu qua các chủ đề nhạy cảm giới phổ biến (bạo lực gia đình, thể thao, văn hóa, tình dục, việc làm..); Xác định và Xây dựng bộ phân tích giới trong các sản phẩm truyền thông áp dụng cho 5 chủ đề…

PT