Lao động trẻ em (LĐTE) là vấn nạn gây nhức nhối trên khắp toàn cầu. Theo ước tính của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), hiện thế giới có khoảng 152 triệu LĐTE.

Việt Nam được đánh giá là quốc gia đã xây dựng nền móng bền vững và hiệu quả để phòng, chống LĐTE. Tuy vậy, theo báo cáo Khảo sát quốc gia về LĐTE năm 2012 thì nước ta vẫn có tới 1,75 triệu trẻ em thuộc nhóm LĐTE, chiếm 9,6% tổng dân số trẻ em từ 5 đến dưới 17 tuổi. Trên 67% LĐTE làm việc trong ngành nông nghiệp và có tới 32,4% đang phải làm việc hơn 42 giờ/tuần. Hơn nữa, phần lớn trẻ em tham gia lao động phải làm việc ngoài trời, trong khu vực kinh tế phi chính thức nên rất khó tiếp cận và quản lý, giám sát, với các loại hình công việc tiềm ẩn nguy cơ cao bị tai nạn, trong điều kiện làm việc khắc nghiệt và môi trường độc hại.Cung cấp cho độc giả một góc nhìn đa chiều về thực trạng LĐTE, đặc biệt trong những công việc nguy hiểm và độc hại tại Việt Nam hiện nay, từ đó gợi mở những giải pháp thiết thực nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu LĐTE là nội dung mà Nhân Dân hằng tháng hướng tới, trong tiêu điểm tháng này.

Khoảng trống cần lấp đầy:  https://www.nhandan.com.vn/hangthang/tieu-diem/item/41210102

Khi trẻ con bị lợi dụng để kiếm tiềnhttps://www.nhandan.com.vn/hangthang/tieu-diem/item/41210002

“Nhận thức về lao động trẻ em cần được nâng cao”https://www.nhandan.com.vn/hangthang/tieu-diem/item/41209902

Bảo vệ toàn diện quyền trẻ em là yêu cầu cấp thiếthttps://www.nhandan.com.vn/hangthang/tieu-diem/item/41209802

Nhóm tác giả: Hồ Cúc Phương - Phùng Nguyên - Xuân Quỳnh

Đăng trên báo Nhân dân hằng tháng