Giảng viên Nguyễn Thị Thu Hà hướng dẫn các học viên thực hiện tác phẩm phát thanh trực tiếp tại khóa học

Trong 02 ngày giảng dạy, nhà báo Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng Ban thư ký Biên tập VOV4, Đài Tiếng nói Việt Nam chia sẻ các kỹ năng như: dàn dựng và thực hiện trọn vẹn một chương trình phát trực tiếp, tổ chức ekip và tiến hành chương trình, các phương pháp xử lý tình huống khi làm phát thanh trực tiếp (“trễ hình”, “trễ tiếng”…v.v)

17 học viên là phóng viên, biên tập viên đến từ các Đài Phát thanh – Truyền hình tại địa phương như: Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái… tham dự khóa tập huấn.

H.M